آخرین محصولات

Magiran | فصلنامه منابع طبیعی ایران، سال پنجاه و نهم شماره 2 (تابستان 1385)

همچنین تاثیر سازندهای زمین شناسی بر منابع آب زیرزمینی و سطحی بررسی شد. نقشه کاربری اراضی به دست آمده نشان داد که دشت ورامین دارای اراضی کشاورزی، مراتع و اراضی بایر است.

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

مقاله نشریه: بررسی اثر تغییر اقلیم و کاربری اراضی بر رواناب سطحی حوزه

تغییر کاربری به همراه تغییر اقلیم، به عنوان یک عامل جانبی اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر سیلاب دارد. بنابراین، پیش بینی اثر تغییر اقلیم و کاربری اراضی بر وضعیت سیلاب و رواناب دهه های آتی، راه گشای مقابله با این پدیده ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

آب های زیر زمینی چیست و چگونه تشکیل می شوند؟ – فرادرس

آب زیر زمینی چگونه تشکیل می شود ؟. خاک ، لایه بالایی پوسته زمین و ماده‌ای متشکل از ذرات جامد آلی و غیرآلی است. آرایش ذرات جامد تشکیل‌دهنده خاک، باعث به وجود آمدن شبکه‌ای از حفره‌های توخالی ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

مقاله تاثیر استخراج معادن بر وضعیت اقتصادی آبخیز نشینان حوزه آبخیز

بنابراین هدف از این تحقیق بررسی تاثیر استخراج معادن بر وضعیت اقتصادی آبخیزنشینان حوزه آبخیز خطیرکوه است. به منظور انجام تحقیق پرسشنامه ای در اختیار 70 نفر ازافراد محلی روستاهای برنت، امافت ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Magiran | فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، سال نهم شماره 1 (پیاپی 9

که تامین کننده علوفه برای دامها و حیات وحش، افزون بر تولید آب و سایر خدمات برای نوع بشر می باشند. به همین دلیل است که پایداری تولیدات و حفظ موجودیت مراتع، پایه و اساس علم و یا هنر مرتعداری است.

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

نشریه علمی

نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری (jrwm) پ. پایداری تصمیم‏گیری چندشاخصة دومرحله‏ای برای ارزیابی پایداری گزینه‏های احیای دریاچة ارومیه [دوره 68، شماره 2، 1394، صفحه 197-212]; پایداری کاربرد روش iucn در ارزیابی وضعیت پایداری ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

Magiran | فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، سال هشتم شماره 1 (پیاپی

وضعیت مرتع (Range condition) یکی از عوامل مهم در بررسی یک مرتع محسوب می شود. در حال حاضر در ایران، طبقه بندی وضعیت مرتع براساس الگوی توالی (Succession) و مرحله کلیماکس بوده و عقیده بر اینست که توان بالقوه تولید مرتع یز در این شرایط ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

مقاله تاثیر دو روش پیتینگ و کنتورفارویر فرسایش خاک؛ مطالعه موردی حوضه

چکیدهبرای حفظ منابع ملی و طبیعی برای نسل حاضر و آینده ناگزبر به انجام تحقیقات در زمینه روشهای مناسب حفاظت و احیای منابع آب و خاک هستیم. عمدهترین مسئله آبخیزها به دست آوردن مناسبترین روش جهت جلوگیری از ایجاد فرسایش ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

منابع هیدروکربنی غیر متعارف: اثرات محیط زیستی‌ و چالشهای آینده

علاوه بر این، استفاده های سنتی روستایی با مصارف صنعتی جایگزین می شود و مناطق گردشگری که با تکیه بر منابع طبیعی، مانند شکار، ماهیگیری و مشاهده حیات وحش است را تحت تاثیر منفی قرار می دهد [37].

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

مقاله هیدرولوژی و تأثیر آن در کاربری اراضی و منابع آب و خاک شهرستان

هیدرولوژیک از مهم ترین اثرات تغییر کاربری اراضی بر روی هیدرولوژی حوضه های آبخیز می باشد. زیرا کاربری اراضی و اقلیم و پوشش زمین یکی از عوامل اصلی در مطالعات منابع آب، فرسایش و رسوب حوضه آبخیز می باشند، تغییر کاربری اراضی ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

بازسازی معادن گامی برای توسعه پایدار

مقدمه. احیای اکولوژیکی و بازسازی معادن بخش مهمی از استراتژی توسعه پایدار را در بسیاری از کشورها تشکیل می­دهد [1]. مطالعات انجام شده نشان می دهد که مهندسین معدن در پایان سال 1977 میلادی بازاء هریک ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

خاک چگونه تشکیل می شود؟ — به زبان ساده – فرادرس

یک خاک ممکن است به طور ناگهانی توسط فوران آتشفشانی یا غوطه‌ور شدن در زیر آب پوشیده شود. ممکن است در اثر فرسایش خاک به صورت آبی یا بادی به طور کلی یا جزئی ناپدید شوند. در شیب‌های تند، مواد سست ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

استخراج معادن و روش های آن (2 دسته اصلی روش ها)

روش های استخراج معادن به 3 طبقه بندی پرکاربرد تقسیم می شوند: 1) بر اساس نوع ماده معدنی. به دو دسته مواد فلزی و غیرفلزی تقسیم می شود. 2) بر اساس عمق معدن. براساس میزان عمق، روش های استخراج متفاوت ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

ارزیابی کمّی فرسایش آبی خاک با مدل EPM (مطالعة موردی: حوضة آبخیز بدرانلو)

شکل 3. نقشة رسوب ویژه (G Sp) حوضة آبخیز بدرانلو. منبع: نقشه‌های متوسط سالیانة فرسایش ویژه، ضریب رسوب‌دهی حوضه و محاسبات نویسندگان . شکل 4. نقشة زیرحوضه‌های هفتگانة حوضة آبخیز بدرانلو . شکل 5.

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

بررسی تأثیر عوامل اجتماعی و معیشتی روستانشینان در تخریب اراضی (مطالعة

بررسی تأثیر عوامل اجتماعی و معیشتی روستانشینان در تخریب اراضی (مطالعة موردی: حوضة آبخیز قوری‌چای در شمال استان اردبیل) پژوهشهای روستائی: مقاله 5، دوره 6، شماره 4، دی 1394 ، صفحه 787-805 اصل مقاله (867. ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

بررسی اثر جاده سازی بر وقوع زمین لغزش‌های سطحی با استفاده از مدل

(1394). بررسی اثر جاده سازی بر وقوع زمین لغزش‌های سطحی با استفاده از مدل پایداری دامنه‌ها (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کلات). مجله آمایش جغرافیایی فضا, 5(15), 149-162.

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

مقاله تاثیرات محیط زیستی صنعت معدن و اقدامات متقابل آن

اثرات زیست محیطی استخراج معادن میتواند در مقیاس محلی ، منطقه ای و جهانی از طریق اقدامات مستقیم و غیرمستقیم معدنکاری رخ دهد. این تاثیرات میتواند منجر به فرسایش ، فروچاله ها ، از بین رفتن تنوع ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

بررسی تأثیر کاربری اراضی و ویژگیهای خاک بر روی رواناب و فرسایش در حوضه

عوامل زیادی در نوع و میزان فرسایش خاک و تولید رواناب یک حوضه آبخیز موثرند. یکی از این عوامل، نوع استفاده از اراضی است که به ویژه در دهه های اخیر با پیشرفت های گسترده ای که در تولید فن آوری صورت ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

تحقیقات آب و خاک ایران

تحقیقات آب و خاک ایران (ijswr) آبابایی، بهنام پتانسیل ‏یابی اراضی دیم و تخصیص بهینه آب بین اراضی آبی و دیم (مطالعه موردی: دشت قزوین) [دوره 45، شماره 2، 1393، صفحه 167-177]; آبیار، نورمحمد بررسی کشت نشایی و خشکه‌کاری برنج از نظر ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

تدبیرساز | معرفی رشته حقوق محیط زیست

معرفی رشته حقوق محیط زیست . رشته حقوق محیط زیست رشته‌ای تقریبا نوبنیان است که در پی سوء استفاده‌های جدید از محیط زیست در جهت دفاع از منابع طبیعی و محیط زیست بوجود آمده است. جدیدا اخبار جنگل‌خواری، کوه‌خواری، دریا ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

علی طالبی

ارزیابی پایداری کیفیت آب بر اساس روش سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ملکشاهی، ایلام) ارائه شده در هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و

3th International Conference and 6th National Conference on Natural Resources and Environment. سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست در تاریخ ۸ شهریور ۱۴۰۱ توسط دانشگاه محقق اردبیلی، برگزار ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

مقایسة اثر تغییر کاربری اراضی و اقلیم بر رواناب یک حوضۀ آبخیز کوچک

کاربری اراضی حوضة آبخیز گرین در سال 1986 از ادارة منابع طبیعی همدان استخراج و در سال‏های 2000 و 2014 از تصاویر ماهوارة لندست 8 تهیه شد. ... (1385). ارزیابی ریسک تغییر اقلیم و تأثیر آن بر منابع آب، رسالة ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

SID.ir | جستجوی پیشرفته مقالات

اطلاعات تماس نشانی: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نرسیده به پل بزرگراه شهید همت، خیابان شهید قموشی، خیابان بهار، نبش کوچه چهارم، پلاک 1

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

مقاله بررسی اثرات زیست محیطی معادن ایران

مواد معدنی مختلف بسته به شرایط،دارای آثار و پیامد های زیست محیطی متفاوتی است. معادن و صنایع معدنی به دلیل داشتن اثرات تخریبی گوناگون و گسترده بر محیط زیست، نیازمند توجه ویژه ای هستند برخی از ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

هیدروژئومورفولوژی

در دهه های اخیر در حوضه آبخیز نکارود سیل های مخرب زیادی رخ داده است. ... تأثیر پوشش‌گیاهی و فرسایش‌خاک بر‌ کیفیت هیدروژئوشیمیایی آبهای‌سطحی مطالعه‌موردی: حوضه‌آبریز‌ رودخانه‌قُلیان ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

انواع آلودگی ها و تاثیر بر محیط زیست و انسان | شرکت مهندسین مشاور بوم

استخراج معادن، جنگل زدایی و سایر اقدامات تخریبی; زباله و پسماندهای خانگی; اثرات آلودگی خاک. آلودگی خاک می تواند به رشد ضعیف و کاهش عملکرد محصول منجر شود. زیستگاه های حیات وحش را می تواند از بین ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

ارزیابی اثر تغییر اقلیم و تغییر کاربری اراضی بر فرسایش خاک (مطالعۀ

پیش بینی اثر تغییر اقلیم بر خطر فرسایش خاک در حوزه آبخیز ناورود سابقه و هدف: تغییر اقلیم می‌تواند با تغییر الگوی بارش فرسایش خاک را به عنوان مهم‌ترین عامل تخریب اراضی جهان، تحت-تاثیر قرار دهد.

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

آب‌های زیرزمینی

آب زیرزمینی، آب موجود در زیر سطح زمین ، منافذ خاک و شکستگی‌های سازه سنگی است. هنگامی که یک واحد سنگی یا یک رسوب غیر محکم (کانسار) آورد قابل توجهی از آب ایجاد کند، آبخوان نامیده می‌شود. عمقی که ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

تأثیرات زیست محیطی استخراج معدن به تفکیک روش های استخراج

مطالبی در مورد روش های استخراجی زیر در ادامه مطلب بیان می گردد ، شامل تشریح روش و تاثیر آنها بر روی آب ، خاک ، هوا ، حیات وحش ، آلودگی صوتی. روشهای سطحی: روش استخراج روباز _ روش استخراج مسطحي ...

كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب، regrinding، و به عنوان مرحله…

محصولات مرتبط